Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?

Rapporten tilhører rapportseriene Memorandum.

Evalueringen tar for seg jobbsjanser og risiko for uførepensjon og midlertidig tilbaketrekning i årene etter attføringsforløpet. Et hovedfunn er at omskolering til et nytt yrke er effektivt for å øke jobbsjansen og redusere risikoen for uførepensjonering. Arbeidstrening er mer effektivt dess nærmere en reell arbeidssituasjon den er.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 338.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:42.077534
MODIFIED 2013-02-14 18:11:04.485077
CREATED 2010-12-15 04:41:42.077534
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)