Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi

Notatet sammenstiller data fra tre tidligere undersøkelser om holdninger til svart arbeid. Dataene brukes til å sammenlikne ungdommers holdninger med holdningene til andre aldersgrupper og til å se om det har vært vesentlige endringer i disse holdningene over tid. Målsetningen med notatet er primært å presentere resultatene, og ikke gjennomføring av en systematisk analyse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 152.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:55.486688
MODIFIED 2015-11-12 15:00:51.332917+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:55.486688
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)