Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk IFE : en samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse

Institutt for Energiteknikk (IFE) har konsesjon frem til utgangen av 2008 for å drive de to forskningsreaktorene som finnes i Norge i dag, en på Kjeller (JEEP II) og en i Halden (HBWR). Aktivitetene knyttet til disse reaktorene utgjør grunnlaget for norsk kompetanse på nukleærteknologi, noe som både bidrar til å fremme industri-politiske prioriteringer og å styrke norske myndigheters innflytelse i atomsikkerhetsarbeid internasjonalt. Samtidig fører aktivitetene til miljøulemper for innbyggerne bosatt i nærheten av driftsanleggene,og til fremtidige generasjoner gjennom akkumulering av høyaktivt avfall. For samfunnet sett under ett,finnes det altså både argumenter som taler for og i mot videre drift av forskningsreaktorene. Formålet med evalueringsarbeidet dokumentert i foreliggende rapport, er å belyse nærmere de positive og negative sidene ved fortsatt drift, samt heldige og uheldige konsekvenser ved eventuell nedleggelse av reaktorene –og sammenligne disse. Vurderingene som fremkommer skal gi et grunnlag for fremtidige beslutninger om fortsatt driftstillatelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:39.205251
MODIFIED 2019-06-08 08:00:21.560656+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:39.205251
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)