Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION

Denne rapporten inngår i et oppdrag fra Norges forskningsråd om en følgeevaluering av deres FoUprogram Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). Rapporten tar for seg de prosjektene i programmet som går under overskriften Kapasitetsløft1 (også kalt pilar 2). Den gjennomfører en statusbeskrivelse av disse prosjektene ved oppstart (en nullpunktanalyse), basert på en metodikk utviklet spesielt for programmet, med utgangspunkt i FORREGIONs programlogikk for denne prosjekttypen. Metodikken skal også kunne brukes for en statusbeskrivelse av prosjektene når de har vart en periode, som en del av grunnlaget for beslutning om videreføring

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-07 00:02:02.391825
MODIFIED 2020-08-07 00:02:02.841495
CREATED 2020-08-07 00:02:02.391825
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)