Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

NVEs virksomhet for tilsyn med dammer

Evaluering av NVEs damsikkerhetstilsyn

Norconsult AS har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet evaluert NVEs damsikkerhetstilsyn. Evalueringsrapporten konkluderer med at regelverket for damsikkerhet er godt gjennomarbeidet og enhetlig, at arbeidet er hensiktsmessig organisert og at NVE selv har og bidrar til at aktørene innenfor bransjen har tilfredsstillende kompetanse.

Evalueringsrapporten fremhever særlig to forbedringspunkter. Det ene gjelder økt fleksibilitet i forvaltningen av krav til eksisterende/eldre dammer, og det andre gjelder bedre involvering av bransje og dameiere i utvikling av regelverk, retningslinjer og veiledere. Departementet vil sammen med NVE se nærmere på hvordan disse forbedringspunktene kan følges opp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-08-23 00:01:41.279202
MODIFIED 2019-08-23 00:01:43.304159
CREATED 2019-08-23 00:01:41.279202
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)