Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ny evaluering av tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere

Rapporten tilhører rapportseriene AFIs rapportserie.

Satsingen på målrettede arbeidsmarkedstiltak innen Tiltaksplan mot fattigdom har gitt en gevinst i form av høyere overgang til jobb og andre meningsfylte aktiviteter for medlemmene av målgruppen. 24 prosent var i jobb ett år etter tiltak mens 35 prosent var i jobb etter to år. Sammenlignet med om de ikke hadde vært i tiltak, hadde målgruppene sett under ett 3,3 prosentpoeng høyere sjanse for å komme i jobb etter ett år. Effekten var altså svak, men positiv og samsvarer på den måten med erfaringer fra andre arbeidsmarkedstiltak for svake grupper. Tiltaket videreføres i form av kvalifiserings-programmet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 06:00:33.255144
MODIFIED 2016-08-12 06:00:44.220638+00:00
CREATED 2012-09-20 06:00:33.255144
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)