Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning

Rapporten tilhører rapportseriene NF-arbeidsnotat.

Til enhver tid er det rundt 3000 innsatte i landets fengsler og overgangsboliger. I tilknytning til soningsforløpet, deltar den enkelte innsatte/domfelte i ulike former for arbeid, aktivitet og utdanning. Samlet sett foregår det en betydelig yrkesrettet rehabilitering knyttet til soningsforløpet innen den norske kriminalomsorgen. Det har imidlertid eksistert lite forskningsbasert kunnskap knyttet til arbeidsdrift, arbeidstrening og yrkesrettet rehabilitering innen denne sektoren. Formålet har vært å beskrive omfanget, innholdet og organisering av disse tilbudene i fengsler og overgangsboligene, samt å kartlegge hvordan avdelingslederne for slike aktiviteter ved de enkelte soningsenhetene vurderer tilbud og hensiktsmessighet ut fra sitt sted.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 156.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:29.242124
MODIFIED 2015-10-13 14:01:19.468363+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:29.242124
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)