Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Denne rapporten vurderer de helseøkonomiske konsekvensene for bruk av trastuzumab ved brystkreft i tidlig fase. Brystkreft er den hyppigste formen for kreft hos kvinner og rammer ca. 2700 kvinner i Norge hvert år. Noen kvinner får en aggressiv type brystkreft kalt HER2-positiv brystkreft. Trastuzumab, også kjent som Herceptin, er en ny og lovende behandling. Ca 300 kvinner er aktuelle for denne behandlingen per år.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-15 12:00:26.837183
MODIFIED 2015-10-16 08:19:39.012731+00:00
CREATED 2014-08-15 12:00:26.837183
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)