Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ny organisering av Statens kartverk : organisasjonsutviklingsprosessen 2009 : sluttrapport

Denne rapporten inneholder et overordnet bilde av OU-prosessen i Kartverket. Prosjektgruppen ønsker å vise hvilke resultater som har kommet ut av arbeidet med OU-prosessen før hver fase i prosessen presenteres hver for seg. Prosjektet skal foreslå en optimal organisering av Kartverket. Prosessen skal være inkluderende og sikre oss bred deltakelse fra hele organisasjonen. Kartverket ønsker en prosess som vil ha sitt utspring i de enkelte divisjonene og deres oppgaver i dag og med hensyn til strategi mot 2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 577.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:41.495688
MODIFIED 2017-05-07 15:00:28.028631+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:41.495688
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)