Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?

Rapporten tilhører rapportseriene Proba rapport.

Gjennomgang av organiseringen av tolketjenesten for døve og hørselshemmede.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 968.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-10-03 00:00:36.592663
MODIFIED 2018-10-03 00:00:38.076085
CREATED 2018-10-03 00:00:36.592663
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)