Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Finansdepartementets ba i brev av 19. september 2006 Kredittilsynet, Konkurransetilsynet og Norges Bank om å foreta en oppdatert vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge. Fokuset skulle legges på utviklingen i formidlings- og brukerstedsgebyrer i perioden etter rapporten med tilsvarende tema av 2. november 20042 , og på strukturelle eller andre forhold som kan bidra til å forklare denne utviklingen. Eventuelle forslag til tiltak skulle også vurderes i lys av EU-kommisjonens endelige rapport om betalingskort og betalingssystemer, offentliggjort 29. januar i år (EU-kommisjonen 2007a).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 230.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:03:06.594982
MODIFIED 2015-10-16 08:19:53.531148+00:00
CREATED 2014-10-24 22:03:06.594982
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)