Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport 2012:31.

I denne rapporten har NIBR og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) studert hvem som kjøper de nye boligene i og rundt storbyene og hvilke kvaliteter de nye boligene har. I kravspesifikasjonen understrekes det at det er særlig viktig å se på ulike krav til bygnings- og bokvalitet samt hvilken innflytelse dette har på byggekostnader, driftskostnader og markedsverdi. Og videre: I hvilke grad kjøperne har kunnskap, preferanser og påvirkningsmuligheter i forhold til de ulike kvalitetene og om det å kjøpe ny bolig i storbyene i dag er forbeholdt de veletablerte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-13 01:03:46.086611
MODIFIED 2017-06-14 10:00:25.004310+00:00
CREATED 2016-01-13 01:03:46.086611
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)