Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye KILE-funksjoner for husholdninger

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Utredningen og undersøkelsen Nye KILE-funksjoner for husholdninger er gjennomført i perioden juni 2016 til november 2017. Utredningen følges opp av en spesialundersøkelse rettet mot husholdninger som har opplevd lange avbrudd. Utredningen er gjennomført av Vista Analyse og Thema Consulting Group. Fra 1. februar 2017 er prosjektmedarbeiderne Kristin Magnussen, Ståle Navrud og Henrik Lindhjem tilknyttet Menon Economics – Menon senter for miljø- og ressursøkonomi. Fra 1. oktober er Sofie Waage Skjeflo tilknyttet samme sted. Fra september 2016 er Silje Harsem knyttet til Hafslund Nett, og hun gikk da ut av utredningsgruppen. Anne Maren Erlandsen har bidratt til rapporten i sluttfasen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-06 01:01:49.884715
MODIFIED 2020-03-06 01:01:50.576056
CREATED 2020-03-06 01:01:49.884715
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)