Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring

Denne rapporten evaluerer dagens kriteriesett for grunnlån, og gir forslag til nye kriterier og kriteriesett. Det er gjort faglige og tekniske vurderinger rundt mulige nye kriterier. Som supplement og input til vurderingene er det gjennomført intervjuer av representanter fra bransje (søker), kommuner (kontaktpunkt) og ansatte i Husbanken (saksbehandling). SINTEF har også gjennomført et parallelloppdrag som evaluerer forvaltningen av kvalitetskriteriene sett opp mot praksis og måloppnåelse.

Oppdragene henger nært sammen. Deler av analysene og vurderingene fra parallelloppdraget er derfor tatt med i denne rapporten. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, fremskaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd. Forbrukere, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører kan søke om grunnlån. En rekke potensielle kriterier er gjennomgått og vurdert. I rapporten finnes vurderinger for hvert enkelt kriterium i forhold til dokumentasjonskrav, ressursbelastning for søker og saksbehandler – samt samfunnsøkonomiske analyser

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-22 00:02:19.455143
MODIFIED 2018-02-22 00:02:19.471333
CREATED 2018-02-22 00:02:19.455143
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)