Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

I 2004 ble det tatt overflatesedimentprøver samt sedimentkjerner i Bispevika/Bjørvika før tiltak i forurensede sedimenter i området ble satt i gang Analyser av tungmetaller, PAH, PCB og TBT viste en klar kronologi i forekomsten mot dybden i tråd med utviklingen under industrialiseringen. Et utvalg av prøvene har blitt analysert på nytt for innhold av nye organiske miljøgifter: bromerte flammehemmere, klorerte parafiner, perfluorerte forbindelser (PFC) og triklosan. Resultatene viser at nedgangen i PCBkonsentrasjoner faller sammen med en økning i konsentrasjoner av klorerte parafiner og andre nye miljøgifter. For bromerte flammehemmer-forbindelser relatert til PentaBDE- og OctaBDE-blandinger, samt HBCD og triklosan, observeres en nedgang i de øverste sedimentene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:25.947861
MODIFIED 2016-08-12 06:03:39.679547+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:25.947861
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)