Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet : utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet, overlevert 15. juni 2006

Utredningens formål var å vurdere norske frivillige organisasjoner som kanal i utviklingssamarbeidet. Vurderingen tok for seg et representativt utvalg av den innsats og de samarbeidsformer som norske frivillige organisasjoner er engasjerte i. Utvalget vurderte organisasjonenes rolle og effektivitet som bistandsaktører i utviklingsland.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-15 13:01:01.213888
MODIFIED 2016-08-12 06:04:30.226139+00:00
CREATED 2012-12-15 13:01:01.213888
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)