Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

HUSK (Høgskole- og universitetssosialkontor) ble igangsatt i 2006 som et femårig forsøk. Siktemålet er å styrke kunnskap og kvalitet i kommunale sosiale tjenester/NAV ved å videreutvikle og utvikle nye og likeverdige samarbeidsformer mellom kommunale sosiale tjenester/NAV, forskning, utdanning og brukere. Forsøket skal fremme strukturer og arenaer for forpliktende og likeverdig samarbeid mellom partene i forsøket, styrke praksisbasert forskning og styrke kunnskap som grunnlag for praksisutøvelse i kommunale sosiale tjenester/NAV. Evalueringen har pågått siden 2007 og det er tidligere publisert to delrapporter fra evalueringen. Dette er sluttrapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:47.530581
MODIFIED 2017-02-01 08:00:28.494735+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:47.530581
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)