Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra Kulturdepartementet foretatt en gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet. Gjennomgangen omfatter den utadrettede virksomheten, bl. a. med tanke på mål, strategi, resultater og forhold til samarbeidspartnere og målgrupper. Rikskonsertene hovedområder er skolekonserter, offentlige konserter og utenlandskonserter. Ressursutnytting, organisering og ledelse er også omfattet av gjennomgangen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 375.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:10.330926
MODIFIED 2013-02-14 18:11:14.884695
CREATED 2011-01-26 11:23:10.330926
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)