Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD) foretatt en gjennomgang av Rikskonsertene. Gjennomgangen omfatter den utadrettede virksomheten, bl. a. med tanke på mål, strategi, resultater og forholdet til samarbeidspartnere og målgrupper. Rikskonsertenes hovedområder er skole- og barnehagekonserter, offentlige konserter og utenlandskonserter. Ressursutnytting, organisering og ledelse er også omfattet av gjennomgangen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 698.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:43:12.168514
MODIFIED 2016-08-12 06:02:03.623965+00:00
CREATED 2014-08-14 11:43:12.168514
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)