Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nye veier til arbeid? : en studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Denne rapporten presenterer resultatene fra en studie av arbeidsrehabiliterende tilbud fra NAV rettet mot personer med sammensatte og omfattende bistandsbehov. Studien er gjennomført i Nordland og omfatter Kvalifiseringsprogrammet, som retter seg mot personer som har vært eller står i fare for å bli avhengig av langvarig sosialhjelp, og satsningen Vilje viser vei, som retter seg mot personer med psykiske problemer. Målet har vært å drøfte erfaringer med nye former for samarbeid mellom NAV og kommunene om arbeidsrehabiliterende tilbud i tilknytning til disse ordningene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:11:17.987168
MODIFIED 2014-08-14 11:43:02.470593+00:00
CREATED 2012-09-20 08:11:17.987168
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)