Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet

Rapporten tilhører rapportseriene STEP report.

Programmet for nyskaping og teknologispredning i Nord-Norge (NT-programmet) er nå er inne i sin andre programperiode fra 1993 til 1996, og i denne rapporten vises resultater fra en evaluering av programmet mot slutten av denne perioden. Dette kapitlet gir et kort sammendrag av rapporten. Lesere som er interessert i en mer omfattende sammenfatning, uten å måtte lese hele rapporten, henvises til kapitel 1 og 8. Til sammen gir disse en kort beskrivelse av NT-programmet, hva evalueringen har omfattet, samt STEP-gruppens konklusjoner og anbefalinger for videreføring av programmet. Hovedmålet med NT-programmet er å skape ny virksomhet i nordnorske teknologibedrifter. Det gjøres gjennom finansiell støtte til produkt- og prosessutvikling og til innledende markedsarbeid i utvalgte bedrifter i Nord-Norge, støtte til samarbeid mellom bedriftene og kompetansemiljøer, samt aktiv oppfølging av utviklingsprosjekter i bedriftene, med råd, veiledning og hjelp til bedriftene for å knytte kontakt med andre bedrifter, personer og institusjoner. Evalueringen tar for seg fire hovedpunkter ved NT-programmet; nemlig 1) om målsetningene med programmet er hensiktsmessige, 2) om programmet gjennomføres effektivt, 3) om de ønskede resultatene oppnås og 4) om hvilken rolle programmet spiller i det totale virkemiddelapparatet i Nord-Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 600.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:20:18.819606
MODIFIED 2014-08-14 11:42:30.329820+00:00
CREATED 2012-12-13 13:20:18.819606
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)