Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO

Rapporten vurderer at testvirksomheten ikke har en samfunnsmessig nytte som tilsvarer grunnfinansieringen, og testvirksomheten har neppe en så stor nytte for SIFOs øvrige forskning at den begrunner en kryss-subsidiering internt i SIFO.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:56.459558
MODIFIED 2018-07-07 09:00:35.040788+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:56.459558
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)