Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Tema for denne rapporten er de nye formene for styring og ledelse av det høyere utdanningssystemet og institusjonene under Kvalitetsreformen. Rapporten utvikler et begrepsapparat, beskriver de faktiske endringene som har skjedd, presenterer analyser av lederes og ansattes erfaringer med og holdninger til de nye ledelsesordningene, tar opp institusjonsstyrenes rolle, drøfter de strategiene institusjonene utvikler og analyserer til slutt resultatet av strategiene, den studiestrukturen som vokser frem.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-30 13:04:58.059812
MODIFIED 2014-08-14 11:48:52.786482+00:00
CREATED 2014-01-30 13:04:58.059812
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)