Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, og danner grunnlaget for å eventuelt revidere Riksregulativet på ferjer. Rapporten gir en vurdering av både samfunnsøkonomiske forhold og inntektsvirkninger av å revidere takstregulativet til å være bedre tilpasset elektronisk innkreving.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 422.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-15 12:00:23.097893
MODIFIED 2017-05-05 01:01:10.845812+00:00
CREATED 2013-05-15 12:00:23.097893
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)