Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Nasjonale databaser har til hensikt å tilby en samlet oversikt over data innenfor ulike temaer. I denne rapporten utvikles metodikk for å gjennomføre nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, og metodikken utprøves på Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Vi foreslår å kvantifisere og verdsette nyttevirkninger av databaser ved metodetriangulering. Det kan være mer troverdig å oppgi slike anslag i form av intervall enn som punktanslag, og vi utvikler en formalisert usikkerhetsanalyse som reflekterer dette. Levetiden for databasetiltak er vanskelig å anslå samtidig som investeringskostnaden kan være lav. Derfor fokuserer analysen på årlig nytte og kostnad i et typisk driftsår. Våre beregninger viser at mens kostnadene til oppbygging og drift av NADAG er rundt 2,5 millioner kroner i året, er forventet, men usikker nytte om lag 16 millioner kroner per år. NADAG er altså et samfunnsøkonomisk meget lønnsomt tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-01 01:02:16.464582
MODIFIED 2020-03-01 01:02:16.476902
CREATED 2020-03-01 01:02:16.464582
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)