Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med studien er å evaluere den frivillige hjelpen som gis gjennom Home-Start familiekontakten og undersøke om hjelpetilbudet fungerer etter intensjonen. Det vurderes både hvilken betydning familiekontaktene (de frivillige) har for livssituasjonen til familiene som mottar, og betydningen av at hjelpen gis av frivillige. Evalueringen finner høy grad av tilfredshet med det tilbudet familiene har mottatt, men peker samtidig på problemer i det å kombinere frivillige tiltak med offentlige tiltak og velferdsordninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 386.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:23.217200
MODIFIED 2013-02-14 18:13:13.642349
CREATED 2011-05-10 10:08:23.217200
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)