Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten utgjør tredje og siste del. av ISFs følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap. Rapporten er basert på. omfattende datainnsamling og gir innsyn i komplekse. prosesser av koordinering og innsats innenfor og på tvers av ulike sektorområder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-26 12:03:35.368381
MODIFIED 2014-08-14 11:47:45.900190+00:00
CREATED 2013-10-26 12:03:35.368381
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)