Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Offentlig privat samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk : utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS - et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?

Oversiktsrapport om samarbeidsavtaler mellom offentlige og private aktører, såkalt OPS-prosjekter. Målsettingen med å vurdere denne type samarbeidsavtaler har vært å øke kunnskapen om mulighetsrommet for bruk av OPS som innovasjonsvirkemiddel. Rapporten belyser også spørsmål om innovasjonskrav i offentlige innkjøp er et hensiktsmessig innovasjonsvirkemiddel.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 682.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-16 13:02:40.012515
MODIFIED 2016-08-12 06:04:44.675502+00:00
CREATED 2012-12-16 13:02:40.012515
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)