Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger

Rapporten skal belyse generelle tiltak for å lette bedriftenes oppgavebyrder og for å bedre den kommunikasjonen som foregår mellom forvaltning og næringsliv ved hjelp av skjema.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:09.869693
MODIFIED 2017-01-18 21:00:17.876219+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:09.869693
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)