Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Oppdraget omfatter utarbeidelse av økonomisk rapport for utviklingen i duodji. Sametinget og næringsorganisasjonene i duodji (Landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Duojariid ealáhussearvi) har den 29. Mars 2005 inngått en næringsavtale for duodji. Endringer 19. Mars, med ikrafttredelse 1. 1. 2008. Det er opprettet et eget økonomisk utvalg som er nedsatt av Sametinget. Det er økonomisk utvalg som vurderer denne rapporten om duodjinæringens økonomiske situasjon. Det er opprettet et duodjiregister med gitt kriterier og som duodjiutøvere kan søke om å bli godkjent. Duodjiutøvere som er registrert i duodjiregisteret kan komme inn under de økonomiske støtteordningene som følger av næringsavtalen for duodji mellom Sametinget og duodjiorganisasjonene. En del av næringsavtalen er driftstilskudd og velferdsordninger. Pr. September 2009 var det 59 duodjiutøvere som oppfylte de krav som er satt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 354.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:00:51.139364
MODIFIED 2016-10-08 22:00:51.424696
CREATED 2016-10-08 22:00:51.139364
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)