Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten er en del av næringsavtalen for duodji og skal gi et årlig bilde av den økonomiske utviklingen i næringen. En del av næringsavtalen er driftstilskudd og velferdsordninger. Det er opprettet et duodjiregiser med gitte kriterier og som duodjiutøvere kan søke om å bli godkjent. Det overordna målet for næringsavtalen er å bidra til en utvikling i næringen som samsvarer med mål vedtatt i Sametinget og utviklet i fellesskap med duodjiorganisasjonene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 343.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:01:26.002621
MODIFIED 2016-10-08 22:01:26.012973
CREATED 2016-10-08 22:01:26.002621
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)