Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Økonomisk risiko og boligeie

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Prosjektet ser på risikoutsatthet til husholdninger i eiersegmentet og virkningene av en eventuell nedgangskonjunktur. Prosjektet ser også på ulike virkemidler som avdemper eller reduserer boligrisiko, og vurderer deres egnethet til å redusere betalingsproblemer og tvangssalg av bolig, særlig i et scenario med økt arbeidsledighet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 660.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 00:01:49.907849
MODIFIED 2018-06-04 10:00:12.115100+00:00
CREATED 2017-02-12 00:01:49.907849
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)