Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I prosjektet utredes effektene av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse (VO) for operativt ansatte innen kollektivtransport ved anbudsoverdragelser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:43.202517
MODIFIED 2016-08-12 06:05:42.429094+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:43.202517
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)