Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Økosystemtjenester i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med dette prosjektet er å vurdere om, og eventuelt hvordan, økosystemtjenestetilnærmingen kan anvendes for vurdering og gjerne prissetting av miljøvirkninger (nå i hovedsak ikke-prissatte virkninger) i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser av særlig farleds- og havnetiltak. Vi foreslår en tilnærming i to trinn. Først gjennomføres en screening for å identifisere de økosystemtjenestene som påvirkes og gi en første vurdering av velferdsendringen av disse. Dernest går man videre med de viktiste økosystemtjenestene som påvirkes og forsøker å verdsette disse, eller vurdere dem nærmere på annen måte dersom økonomisk verdsetting ikke er mulig per i dag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:05:56.994641
MODIFIED 2020-02-14 01:05:57.454449
CREATED 2020-02-14 01:05:56.994641
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)