Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Formålet med utredningen var å få mer kunnskap om ulik praksis, muligheter, hindre og effekter av økt fagkonsentrasjon på Vg1. Hovedformålet med denne rapporten har vært å undersøke hvilke erfaringer skoleleiere, skoleledere, elever, lærere og andre opplæringsaktører har med bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene. Tre problemstillinger belyses i rapporten:

• Hvilke muligheter har skolene i dag for å tilby elevene faglig konsentrasjon på Vg1, og hva er de viktigste hindringene?

• I hvilken grad og på hvilken måte benytter skolene seg av mulighetene for faglig konsentrasjon? Hva er skolenes og lærernes begrunnelser for å velge enten bredde eller faglig konsentrasjon i opplæringen?

• Hva er de viktigste erfaringene med faglig konsentrasjon kontra bredde, sett fra elevenes, skoleeiernes, skoleledelsenes, lærernes og bedriftenes ståsted?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:01:26.066239
MODIFIED 2015-10-16 08:20:08.139327+00:00
CREATED 2014-11-22 01:01:26.066239
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)