Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Hovedproblemstilingen var: Påvirker tiltaksintensiteten hvor effektivt de aktive arbeidsmarkedstiltakene virker for den enkelte arbeidssøker eller for sysselsettingsutviklingen på hele arbeidsmarkedet? Hovedkonklusjonen var: Høyere tiltaksintensitet fører til at utskiftningen blant de arbeidsledige går raskere, men det var i denne analysen ikke mulig å se noen påvirkning av den totale sysselsettingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 14.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:40.707819
MODIFIED 2013-02-14 18:11:03.737247
CREATED 2010-12-15 04:41:40.707819
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)