Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Denne rapporten undersøker hvordan kommunale utgifter har blitt påvirket av omleggingen av den statlige bostøtteordningen fra 1. juli i 2009. Omleggingen av den statlige bostøtten har medført at flere har blitt inkludert i ordningen og dermed potensielle besparelser for kommunene m. h. t. redusert bruk av sosialhjelp og muligens også redusert bruk av kommunal bostøtte. Når ordningen ble innført ble det forutsatt at kommunene ville få innsparinger på 30 prosent av kostnaden ved omleggingen av bostøtten i 2009. Det ble derfor bestemt at 30 prosent av kostnadene skulle dekkes gjennom trekk i rammetilskuddet til kommunene. Anslagene hadde svakheter både ved at de måtte gjøres før ordningen trådte i kraft og ved at de var basert på dårlige data for nye mottakere. Denne rapporten har som formål å undersøke eventuelle besparelser i kommunal sektor på en bedre måte enn det som var mulig i beregningene som ble utført i forkant av bostøtteomleggingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 992.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:02:08.371414
MODIFIED 2016-08-12 06:04:14.865832+00:00
CREATED 2012-12-08 13:02:08.371414
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)