Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati

Ekspertgruppens mandat har vært å få oversikt over dagens tilskuddsordninger rettet mot kommunesektoren for så å identifisere utfordringer og forbedringsområder. Ekspertgruppen er i tillegg bedt om å 1) vurdere forenklinger i forvaltningen og synliggjøre mulige innsparinger på minst ti prosent. 2) Gjennomgangen skal synliggjøre omstruktureringer i ordningene på minst ti prosent, som tilsvarer om lag fem milliarder kroner. Ekspertgruppen har kartlagt alle tilskuddene og kommet fram til at det er nærmere 250 ulike tilskuddsordninger på til sammen om lag 44 milliarder kroner.

Ekspertgruppen peker på et behov for en kraftig opprydding og foreslår å etablere et system for fremtiden som samtidig gir en helhetlig og samordnet statlig styring og økt handlefrihet for kommunene til å finne gode og innovative løsninger lokalt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:03:34.219834
MODIFIED 2018-01-09 01:03:34.237568
CREATED 2018-01-09 01:03:34.219834
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)