Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) : betydning for disponering av masser

Rapporten tilhører rapportseriene NGU-rapport .

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser, angitt hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for arsen (As), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn) overskrider gjeldende normverdi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 13.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:26.705697
MODIFIED 2016-08-12 06:03:40.537326+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:26.705697
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)