Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Områdesatsinger : måling av effekter

Områdesatsinger innen større byer innebærer et offentlig støttet arbeid for å forbedre levekårene i geografisk avgrensede deler av disse byene.

Husbanken er en av de statlige etatene som nå har blitt sterkere involvert i slike områdesatsinger.

Problemstillingen i notatet er spørsmålet om hvordan det kan etableres et system og et indikatorsett for å måle de samlede effektene av Husbankens engasjement i slike områdesatsinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 160.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:06.818561
MODIFIED 2016-11-28 10:01:04.824735+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:06.818561
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)