Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten omhandler Husbankens arbeid med bygging av omsorgsboliger innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse. Husbanken hadde en klart definert rolle i arbeidet, og samarbeidet med kommunene og fylkesmennene vurderes som godt. Rapporten drøfter også årsaker til forsinkelser i boligbyggingen samt trekk ved de omsorgsboligene som ble realisert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 629.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:12.199877
MODIFIED 2016-12-15 14:25:02.906202
CREATED 2010-11-02 15:02:12.199877
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)