Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Omstilling av opptreningsinstitusjonene : evaluering av tilskudds-/prøveprosjekt for utvikling av tilbud/tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering.

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Notatet evaluerer et tilskudd vedtatt av Stortinget til utvikling av institusjonsbaserte tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering, rehabiliteringsinstitusjoner som mistet avtale med de regionale helseforetakene. Evalueringen viser at institusjonene må sies i ha lykkes i dette arbeidet, særlig i lys av den manglende enigheten om hva arbeidsrettet rehabilitering er. Ev videre utvikling av feltet krever en grunnleggende politisk og organisatorisk gjennomtenkning av hva styres, organiseres og finansieres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 294.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-04 13:00:59.062257
MODIFIED 2014-08-14 11:48:18.475031+00:00
CREATED 2013-12-04 13:00:59.062257
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)