Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

One North Sea : a study into North Sea cross-border CO2 transport and storage

Studien inneholder en gjennomgang av økonomiske, juridiske og politiske forhold knyttet til implementering av CO2-håndteringsteknologi i Nordsjøregionen. Studien har blant annet sett på sammenhengen mellom lokalisering av utslippskilder og tilgjengelighet på potensielle lagringsreservoarer, og den peker på utfordringer og muligheter med tanke på å utvikle kjeden for CO2-håndtering rundt Nordsjøbassenget i tiden som kommer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-27 16:00:36.412485
MODIFIED 2016-08-12 06:05:30.277428+00:00
CREATED 2013-09-27 16:00:36.412485
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)