Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall : konseptvalgutredning

Det genereres årlig ulike former for radioaktivt avfall i Norge fra flere kilder. Hovedkilden til dette avfallet er Norges to forskningsreaktorer på Kjeller (JEEP 2) og i Halden (HBWR) som Institutt for energiteknikk (IFE) har konsesjon for å drifte. Reaktordriften genererer brukt brensel og annet radioaktivt driftsavfall. Andre kilder til radioaktivt avfall, annet enn brukt brensel, er sykehus, forskningsinstitusjoner, industri og Forsvaret. Brukt brensel oppbevares av IFE i lagre i tilknytning til reaktorene i Halden og på Kjeller, mens lav- og mellomaktivt kortlivet avfall deponeres i et kombinert lager og deponi i Himdalen (KLDRA Himdalen) i Aurskog-Høland kommune. Annet radioaktivt avfall, som ikke tillates deponert i Himdalen, lagres i dag i Himdalen i en av de fire fjellhallene, og på IFEs område på Kjeller. Spørsmålene som søkes besvart gjennom denne konseptvalgutredningen (KVU) er: 1. Hvilke løsninger for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall gir størst samfunnsøkonomisk nytte? 2. Hva er viktig å fokusere på i den videre planlegging for å gjennomføre valgte løsninger?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:07:48.305578
MODIFIED 2016-10-08 22:07:50.171036
CREATED 2016-10-08 22:07:48.305578
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)