Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner : tillegg til VA-rapport 2018/01 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner

Denne rapporten er et tilleggsoppdrag til prosjektet Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om til- gjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner som Vista Analyse gjorde for Kommunal- og moderniserings- departementet i 2018. Da utredet vi de de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye krav som følger av EU- direktiv 2016/2102 om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Siden den tid har det skjedd en oppdatering i standarden som EU-direktivet henviser til. Denne rapporten tar for seg konsekvensene av oppdateringen for den overnevnte utredningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 571.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-11-30 01:00:26.099489
MODIFIED 2019-11-30 01:00:27.676221
CREATED 2019-11-30 01:00:26.099489
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)