Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppfølging av evaluering av humanistisk forskning i Norge: Rapport fra oppfølgingsutvalg oppnevnt av Forskningsrådet

Utvalget som ble oppnevnt av Norges forskningsråd i mai 2018, for å gi råd om langsiktig oppfølging av Evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL), har i sin rapport lagt vekt på de muligheter og utfordringer som humaniora vil stå overfor i de kommende årene. Et gjennomgående tema i rapporten har vært hvordan man best sikrer god kvalitet i norsk humanistisk forskning. I tillegg til evalueringsrapportene fra HUMEVAL har utvalget særlig forholdt seg til regjeringens stortingsmelding Humaniora i Norge (Humaniorameldingen) (Meld. St. 25 (2016–2017)), og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 (Meld. St. 4 (2018–2019))

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 616.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-06 00:07:06.270164
MODIFIED 2020-08-06 00:07:06.282743
CREATED 2020-08-06 00:07:06.270164
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)