Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Målet med Oppfølgingsprosjektet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er i ferd med å slutte eller har sluttet i videregående

Den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT) har gjennom prosjektperioden fått kontakt med flere ungdom i målgruppen og flere kommer i aktivitet. Det har vært tatt i bruk (minst) 177 ulike opplærings-, motivasjons- og aktiviseringstiltak for målgruppen som OT har kjennskap til. Det har vært en svak dreining av tiltaksaktiviteten mot tiltak som er kompetansehevende fremfor rene NAV-tiltak eller ordinært arbeid. I skoleåret 2012-2013 deltok 19 pst. av ungdom på tiltak i tiltak som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål, mot 26 pst. i skoleåret 2013-2014. Samtidig er NAV-tiltak fremdeles den klart største tiltakskategorien begge skoleårene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-04-01 00:03:35.980683
MODIFIED 2015-10-16 08:20:33.317809+00:00
CREATED 2015-04-01 00:03:35.980683
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)