Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Rapport .

Fra høsten 2012 fram til utgangen av 2014 skal NOVA evaluere Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV-satsningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I løpet av forskningsprosjektet skal NOVA gjennomføre spørreundersøkelser blant ungdom i tiltak, ansatte i OT og NAV, skoleledere i grunnskolen og i videregående skole. I tillegg skal det opprettes et individbasert register over alle ungdommer som er tilmeldt OT skoleårene 2012/13 og 2013/14. For disse skal det innhentes opplysninger om tilmeldingsårsak, skole- og utdanningsbakgrunn, trygde-, sysselsettings-, arbeidssøker- og tiltaksdata fra NAV, samt innvandrerbakgrunn og foreldrenes utdanningsbakgrunn. For ungdom som har vært eller er i tiltak, skal tiltakstype, innhold, organisering, sammensetning og varighet av tiltakene kartlegges. Data skal lagres og gjøres tilgjengelig for et nytt forskningsprosjekt, som oppdragsgiver vurderer å igangsette på et senere tidspunkt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-10 00:01:52.960060
MODIFIED 2016-02-10 00:01:53.282682
CREATED 2016-02-10 00:01:52.960060
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)