Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

De kvantitative analysene viser samlet sett ingen systematisk sammenheng mellom botid i mottak og senere overgang til arbeid og utdanning.

Personer som ved ankomst var mellom 16 og 20 år gamle, enslige somaliske menn, somaliske kvinner og irakiske menn er grupper som likevel skiller seg ut ved en lavere overgang til arbeid og utdanning dersom de har bodd lenge i mottak.

Beboerne opplever lang ventetid i mottak som belastende og preget av usikkerhet for fremtiden, både i tiden før og etter et (positivt) vedtak. Forskerne understreker alvoret i dette, på tross av at de ikke påviser en systematisk sammenheng mellom botid i mottak og integrering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 654.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 01:02:03.707205
MODIFIED 2018-01-09 01:02:03.724193
CREATED 2018-01-09 01:02:03.707205
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)