Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Formålet har vært å sammenfatte utenlandske effektstudier av seks oppmerkingstiltak for sykler i bykryss og et for fotgjengere med hensyn til tiltakenes effekt på sikkerhet, trygghet, mobilitet, atferd og holdninger. Sammenfatningen inkluderer i alt 65 studier fra syv ulike land. Gjennomgangen viser at sykkelboks, tilbaketrukket stopplinje for biler og farget/spesiell oppmerking av sykkelfelt kan medvirke til å forbedre forholdene for syklistene og derfor bør benyttes i større omfang i bykryss i Norge enn tilfellet er i dag. Midtstilt sykkelfelt og spesiell gangfeltoppmerking vil sannsynligvis også ha en positiv effekt, og det anbefales derfor at disse tiltak i større grad prøves ut i Norge. Effekten av høyrestilt og venstrestilt sykkelfelt er ikke dokumentert i utenlandske studier.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-15 12:00:30.968273
MODIFIED 2021-04-05 22:02:08.398508+00:00
CREATED 2013-05-15 12:00:30.968273
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)